• duran.guler@ege.edu.tr

Pardon! Marka Mısınız?

Pardon! Marka Mısınız?

Teoride her bireyin kendi başına birer işletme olduğu düşünülebilir. Tıpkı bir işletme gibi satın alma, üretim, muhasebe, pazarlama, insan kaynakları vs. birimleri mevcuttur. Satın alma departmanının işletmeye girdi temin ederken en uygun tedarikçiyi bulmaya çalışması gibi insan da kendisi için en iyi telefonu, arabayı, gıdayı vs. satın almak için kendi sınırları çerçevesinde en yüksek faydayı sağlamak üzere tedarikçi arar ve ihtiyaçlarını giderir. Bunları yaparken bütçesini, ödeme imkanlarını, borçlarını, varsa alacaklarını; özetle gelir ve giderlerini göz önünde bulundurmalıdır. İşte bu da muhasebe fonksiyonudur. Bu girdiler sonucunda bireyler gelir karşılığında çıktı üretirler. Öğretmen ders verir, doktor hasta tedavi eder, ev hanımı evinin yönetimiyle ilgilenir. Bu da üretim fonksiyonudur. İnsan, yaşamı boyunca öğrenir. Bazen bu öğrenimini eğitimlerle ya da kişisel gelişim aktiviteleriyle hızlandırabilir ve çalışma motivasyonunu artırmak için sosyal yaşamına zaman ayırır. Bu kısım insan kaynakları fonksiyonudur. Bir bakıma edinilen sosyal çevre de bir insanın insan kaynakları birimi çalışmalarının birer sonucudur. Ayrıca bireyler ürünlerini, bilgilerini, tecrübelerini ve yeteneklerini pazarlayabildikleri sürece kendilerini tatmin edebilecek düzeyde iş bulabilirler ya da iş kurabilirler. Bu da pazarlama fonksiyonudur. Özetle insan bir işletmenin hemen hemen bütün faaliyetlerini gündelik yaşamında yürütmek zorundadır. Bu bakımdan aslında herkes birer yöneticidir. Genellikle iyi yöneticiler iyi işletmelerde yönetici pozisyonuna gelebilirler.
İşte bu noktada işletmelerin marka olma gereksinimi gibi kişilerin de marka olma gereksinimleri ortaya çıkar. Peki kişisel marka olma yolunda atılması gereken adımlar nelerdir?
Öncelikle kendinizi yukarıda ifade ettiğim şekilde bir işletmeyi yönetir gibi yönetmeye çalışabilirsiniz. Herkesin profesyonel işletmeci olmadığını göz önüne alarak bu konudaki eksiklerinizi gidermeniz için yöneticilikle ilgili temel bilgileri öğrenebileceğiniz yayınları okumanızı veya görsel medyadan yararlanmanızı önerebilirim. Bu sayede hayatınızda var olan ve her gün kullandığınız üretim, pazarlama, finans gibi işletme fonksiyonlarını içselleştirebilirsiniz.
Ya bundan sonra? Bundan sonrası plan ve strateji! Plan ve stratejinizi belirlemek içinse önce kendinizi tanımalı ve çevrenizi tanımlamalısınız. Nasıl mı? SWOT  (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats – Güçlü yönler, Zayıf yönler, Fırsatlar, Tehditler) analizi güçlü ve zayıf yönlerinizi belirlemenizde; çevrenizdeki fırsat ve tehditleri saptamanızda size yardımcı olabilir. Böylece iç ve dış çevreden kaynaklanan tehditlere ve fırsatlara yönelik güçlü yönlerinizi değerlendirip, zayıf yönlerinizi geliştirme yoluna gidebilirsiniz. Bu analiz çerçevesinde hedefinize yönelik oluşturacağınız strateji ile marka olma yolunda önemli bir adım atabilmeniz mümkün.
Ancak marka olma yolunda en önemli araçlardan birinin emek olduğu unutulmamalıdır. Yöntem size sadece neler yapmanız gerektiği yönünde yol gösterebilir, ancak yola çıkacak olan sizsiniz. Marka olan insanlar uzun ve yoğun çalışmaların eseridir ve eserler, üzerinde harcanan emekle değerlenir.

Duran Güler

Mesajınızı bırakın